Uchwała Nr 3/R/2002
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 listopada 2002r. w sprawie wniosku o powołanie Okręgowej Izby w Kaliszu.

Na podstawie §3 pkt 24 Regulaminu Rady, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie wyraża zgody na powołanie Okręgowej Izby w Kaliszu.