Uchwała Nr 2/R/2002
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 października 2002r. w sprawie upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady

 

Na podstawie Regulaminu Krajowej Rady § 6 ust. 3, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że do oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady zostali upoważnieni trzej członkowie Prezydium:

Prezes - Zbigniew Grabowski, Sekretarz - Janusz Rymsza i Skarbnik - Andrzej Jaworski.