Uchwała Nr 1/R/2002

Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 09 października 2002r.

 


Rada Krajowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ustala następujące nazwy okręgowych izb inżynierów budownictwa:


1) Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - DOŚ

2) Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - KUP

3) Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - LUB

4) Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – Gorzów Wielkopolski - LUKG

5) Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – Zielona Góra - LUKZ

6) Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - ŁOD

7) Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - MAP

8) Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - MAZ

9) Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - OPL

10) Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - PDK

11) Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - PDL

12) Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - POM

13) Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - SLK

14) Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - SWK

15) Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - WAM

16) Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - WKP

17) Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - ZAP