Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - stron umowy o europejskim obszarze gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce.

Regulamin uznawania kwalifikacji zawodowych do pobrania w formacie PDF.