Uchwała Nr 2/KKK/22


z dnia 14 lipca 2022 r.


Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonano wyboru składu Prezydium KKK:

  1. Pan Eugeniusz Hotała – zastępca przewodniczącego KKK
  2. Pan Jan Boryczka – zastępca przewodniczącego KKK
  3. Pan Wojciech Biliński – sekretarz KKK

członkowie Prezydium KKK:

  1. Pan Janusz Jasiona
  2. Pan Piotr Koczwara

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.