Uchwała Nr  3/KKK/16
z dnia  15 grudnia 2016 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
i wyboru Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

§ 1

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonano wyboru:
na członka Prezydium KKK – Pana Ryszarda Damijana
na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego KKK – Pana Andrzeja Pawelca.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.