Uchwała Nr 4/KKK/15
z dnia 10 września 2015 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się co następuje:

§ 1

 

Dokonuje się wyboru Pana Krzysztofa Latoszka na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem wyboru.