Uchwała Nr 3/KKK/14

z dnia 10 lipca 2014 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonano wyboru:

  1. Pana Kazimierza Szulborskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego KKK
  2. Pana Piotra Koczwary na stanowisko wiceprzewodniczącego KKK
  3. Pana Janusza Jasiony na stanowisko sekretarza KKK

oraz na członków Prezydium KKK:

  1. Pana Jana  Boryczki
  2. Pana Leszka Ganowicza
  3. Pana Andrzeja Pawelca

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.