Uchwała nr 1/KKK/12
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2 lutego 2012 r. r.
w sprawie Raportu „Analiza Programów Nauczania Wyższych Uczelni Kształcących Kadry dla Budownictwa”§ 1Krajowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia przyjąć Raport pt.

„ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYŻSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA”

opracowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego dla uniwersytetów, państwowych wyższych szkól zawodowych i uczelni niepublicznych wraz z koreferatem prof. dr hab. inż. Czesława Miedziałowskiego oraz zaakceptować zawarte w konkluzji postulowane minima programowe dla absolwentów uczelni wyższych, aplikujących do uprawnień budowlanych.

Dla studiów stopnia I – Załącznik nr 1.

Dla studiów stopnia II – Załącznik nr 2.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.