Uchwała Nr 3/KKK/11
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie uzupełnienia składu członków Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się co następuje:

§ 1

W skład członków Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano mgr inż. Andrzeja Gałkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wyboru.