Cz. II - Program

Wykaz aktów prawnych i norm - kliknij tutaj aby pobrać plik PDF

Uchwała Nr  1/KKK/11
z dnia 10 marca 2011 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

§ 1

Uchwala się "Szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.