Uchwała Nr 3/06
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 lipca 2006 roku
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej


§ 1

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się wyboru Pana Piotra Koczwary na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pana Mariana Płacheckiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pana Janusza Krasnowskiego na stanowisko sekretarza Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Panią Grażynę Staroń, Pana Wojciecha Płazę i Pana Bronisława Wośka na członków Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.