• Regulamin uznawania kwalifikacji zawodowych
  • Numer konta PIIB wraz z wysokością opłaty za uznanie kwalifikacji zawodowych
  • Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych