Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zgodnie z § 10 ust. 4 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową wnosi się:

  • na rachunek: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

numer konta: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego"
lub

  • w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43.