Delegaci i skład organów władz w II kadencji 2006-2010

DOLNOŚLĄSKA
Bieńkowski Tadeusz
Czapliński Kazimierz
Dobrucki Adam
Ficner Anna
Grelewski Marcin
Haznar Kazimierz
Jagiełło Włodzimierz
Janiaczyk Małgorzata
Jasieńko Jerzy
Naskręt Zenon
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Persona Marian
Rybiańska Roma
Skorys Barbara
Wosiek Bronisław
Żurawski Jerzy Roman

KUJAWSKO-POMORSKA
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Konieczny Danuta
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Przybylski Witold
Przybysz Bronisław
Staroń Grażyna
Staszak Renata
Trojanowski Wacław
Wosik Andrzej

LUBUSKA
Herma Jolanta
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Malisz Elżbieta
Mińczyk Jerzy

LUBELSKA
Błażukiewicz Jakub
Cichosz Tadeusz
Fic Stanisław
Gieroba Joanna
Horyński Bolesław
Iberszer Janusz
Król Mieczysław
Mitura Zbigniew
Pichla Andrzej
Rawski Władysław

ŁÓDZKA
Ciborska Beata
Cichosz Roman
Cieśliński Grzegorz
Filipowicz Piotr
Jońca Agnieszka
Kokociński Grzegorz
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Nowakowski Andrzej Bohdan
Sawicki Wacław
Soszkowski Zdzisław
Wojciechowski Stanisław
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Bobulska-Pacek Irena
Cieśliński Janusz
Domosławski Zbigniew
Drożdż Andrzej
Duraczyńska Krystyna
Gogola Katarzyna
Guzik Gabriela
Jach Jerzy
Kałkowski Zbysław
Kawik Antoni
Korniak-Figa Krystyna
Rasiński Jerzy
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
Skoplak Grażyna
Sułkowski Tadeusz
Szostak Józef
Ślusarczyk Kazimierz
MAZOWIECKA
Badowski Kazmierz
Bratkowski Andrzej
Brenda Elżbieta
Chaciński Ryszard
Czernuszczyk Jerzy
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Groniecki Edward
Janiszewska Kuropatwa Elżbieta
Kledyński Zbigniew
Kotowski Jerzy
Kowalik Anna
Kulas Tadeusz
Latoszek Krzysztof
Łagoda Marek
Olechnowicz Wiesław
Ostrowski Leonard
Paczkowski Kazimierz
Radomski Wojciech
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej
Trybuł Grzegorz
Włodarczyk Krzysztof Bog.
Zdunek Witold
Żbikowska-Zalewska Teresa

OPOLSKA
Daszkiewicz Elżbieta
Mizera Jan
Mleczko-Król Maria
Rak Adam
Skardowski Adam

PODKARPACKA
Bajorek Grzegorz
Detyna Zbigniew
Dołęgowski Stanisław
Kaczmarczyk Leszek
Kerste Jerzy
Kubiński Jerzy
Mazur Stanisława
Rusin Jan
Skiba Ryszard
Woliński Szczepan

PODLASKA
Dobrowolski Ryszard
Huryn Lucyna
Jurkowski Karol Marek
Kruszewski Ryszard
Micał Małgorzata
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Gostańska Anna
Grecki Krzysztof
Kolasa Ryszard
Korczak Piotr
Kowieski Wiesław
Kozieł Stanisław
Kroplewski Jarosław
Mrowicki Lech
Owedyk Kazimierz
Pączek Józef
Trykosko Ryszard
Wawrzyński Andrzej
ŚLĄSKA
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy Marian
Dzierżewicz Zbigniew
Grzesiak Stanisław
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Kawulok Marian
Kluska Józef
Kozula Janusz
Krasnowski Janusz
Matuszyk Zbigniew
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka - Słowik Elżbieta
Panicz Zenon
Przybyła Dorota
Starosolski Włodzimierz
Szleper Waldemar
Twardosz - Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Bojarowicz Jacek
Jamrozik Danuta
Jantura Marian
Pawelec Andrzej
Płaza Wojciech
Szałkowski Stefan
Zieliński Stanisław

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Bielski Władysław
Binerowski Zdzisław
Borejko Paweł
Domińczak Mieczysław
Gryczko Leszek
Majewski Lech
Rogala Benedykt
Stasiorowski Andrzej

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Bruś Sławomir
Draber Włodzimierz
Ferenc Janina
Gałach Jadwiga
Gawęcka Danuta
Grabowski Henryk
Janiak Klemens
Jędraszak Wojciech
Kania Stanisław
Krzysztofiak Marian
Łuka Tadeusz
Mikołajczak Andrzej
Mikurenda Szczepan
Pawlicki Daniel
Skarżewski Jacek
Stroński Jerzy

ZACHODNIOPOMORSKA
Barcicka Ewa Maria
Bobkiewicz Jan
Buczyński Arkadiusz
Gałkiewicz Andrzej Władysław
Kisieliński Marek Grzegorz
Komorowski Janusz
Miłoszewski Andrzej Zbigniew
Niechciał Tadeusz
Ołtarzewski Mieczysław
Siciński Tomasz

Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Zbigniew Grabowski
Wiceprezes: Andrzej Roch Dobrucki
Wiceprezes: Zbysław Kałkowski
Wiceprezes: Wojciech Radomski
Wiceprezes: Stefan Wójcik
Sekretarz: Janusz Rymsza
Zastępca Sekretarza: Piotr Korczak
Skarbnik: Andrzej Jaworski
Zastępca Skarbnika: Renata Staszak
Członek Prezydium: Joanna Gieroba
Członek Prezydium: Tadeusz Olichwer

Członkowie:

Ewa Barcicka
Tadeusz Bieńkowski
Zdzisław Binerowski
Stefan Czarniecki
Ryszard Dobrowolski
Danuta Gawęcka
Leszek Gryczko
Marian Jantura
Jerzy Jasieńko
Jerzy Kerste
Zbigniew Kledyński
Józef Kluska
Ksawery Krassowski
Marian Krzysztofiak
Józef Krzyżanowski
Zbigniew Matuszyk
Czesław Miedziałowski
Zbigniew Mitura
Andrzej Myśliwiec
Andrzej Bohdan Nowakowski

Wiesław Olechnowicz
Mieczysław Ołtarzewski
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Jan Skawiński
Jerzy Stroński
Kazimierz Ślusarczyk
Ryszard Trykosko
Henryk Wawrzyniak
Stanisław Zieliński

Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący:
Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący:
Piotr Koczwara
Wiceprzewodniczący:
Marian Płachecki
Sekretarz:
Janusz Krasnowski
Członkowie Prezydium:
Wojciech Płaza
Grażyna Staroń
Bronisław Wosiek
Członkowie:
Jan Boryczka
Elżbieta Daszkiewicz
Stanisław Fic - do 23.06.2007
Edward Woźniak - od 23.06.2007
Andrzej Gałkiewicz
Leszek Ganowicz
Karol Marek Jurkowski
Mieczysław Król
Szczepan Mikurenda
Lech Mrowicki
Zdzisław Soszkowski
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca:
Krystyna Korniak-Figa
Wiceprzewodniczący:
Wojciech Jędraszak
Sekretarz:
Urszula Kallik
Członkowie:
Tadeusz Gałązka
Grzegorz Kokociński
Janusz Komorowski
Andrzej Pieniążek
Paweł Piotrowiak
Barbara Skorys
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Agnieszka Jońca
Waldemar Szleper
Andrzej Bratkowski
Jadwiga Gałach
Jarosław Kroplewski
Andrzej Adamski
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący:
Aleksander Nowak
Wiceprzewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn
Sekretarz:
Roma Rybiańska
Członkowie:
Mieczysław Domińczak
Jacek Kołodziej
Wiesław Kowieski - do 23.06.2007 r.
Ewa Zielińska - od 23.06.2007 r.
Michał Łapiński
Tadeusz Łuka
Barbara Malec
Maria Mleczko-Król
Zenon Panicz
Dorota Przybyła
Tomasz Siwowski
Józef Szostak
Andrzej Tabor
Barbara Twardosz-Michniewska
Jacek Zawadzki