Delegaci i skład organów władz w IV kadencji 2014-2018

DOLNOŚLĄSKA
Babik Ryszard
Bulla Rainer
Duch-Mackaniec Danuta
Ficner Anna
Fokczyński Jacek
Grzelka-Zimmermann Wiesława
Haznar Kazimierz
Hotała Eugeniusz
Hryciuk Andrzej
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Pawłowski Andrzej
Ponisz Tadeusz
Rotter Ryszard
Szczepański Janusz

KUJAWSKO-POMORSKA
Chojnacki Kazimierz
Kołodziej  Jacek
Morczyński Dariusz
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak  Paweł
Podhorecki Adam
Przybylski Adam
Przybysz  Bronisław
Staszak  Renata
Żółtowski Marek

LUBUSKA
Bosy Ewa
Cegielnik Andrzej
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Kucharczyk Emilia

LUBELSKA
Boguta Leszek
Cichosz Tadeusz
Gieroba Joanna
Grzeszczak Tomasz Krzysztof
Iberszer Janusz
Leniak Andrzej
Mitura Zbigniew
Nurek Wiesław
Szcześniak Zbigniew
Szewczyk Wojciech Jan
Wójtowicz Janusz

ŁÓDZKA
Boryczka Jan
Ciborska Beata
Cieśliński Grzegorz
Filipowicz Piotr
Hanuszkiewicz Wojciech
Jakubowska Urszula
Jońca Agnieszka
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Miksa Tadeusz
Szer Jacek
Ulańska Danuta

MAŁOPOLSKA
Boryczko Małgorzata
Boryczko Mirosław
Cerazy Lucjan Robert
Godek Jarosław
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Korkowski Jerzy
Korniak-Figa Krystyna
Kot Marta
Kucharski Andrzej Michał
Łukasik Krzysztof
Mąka Józef
Płachecki Marian
Przystał Gabriela
Rachwał Zbigniew
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
Ślusarczyk Kazimierz
Żakowski Jan
MAZOWIECKA
Bratkowski Andrzej Wojciech
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek Jerzy
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
Jaworski Andrzej
Kledyński Zbigniew Franciszek
Koda Eugeniusz
Kotowski Jerzy
Kózka Daniel Józef
Król Piotr Władysław
Latoszek Krzysztof Paweł
Lulis Roman Adam
Okuń Mariusz
Putkiewicz Jerzy Stanisław
Radomski Wojciech
Rak Ryszard
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej Alojzy
Tyczyński Zbigniew
Walasek Dariusz
Włodarczyk Konrad Andrzej
Zdunek Witold
Zobel Henryk

OPOLSKA
Abramek Wiktor
Daszkiewicz Elżbieta
Molencki Mieczysław
Nowak Henryk
Rak Adam

PODKARPACKA
Bajorek Grzegorz
Baran Wiesław
Dąbrowska-Laskoś Anna
Detyna Zbigniew
Dołęgowski Stanisław
Dubik Grzegorz
Kaczmarczyk Leszek
Łuszczyński Andrzej
Mirek Aurelia
Pabian Ryszard
Szul Marian

PODLASKA
Borzuchowski Wojciech
Ciuńczyk Krzysztof
Dobrowolski Ryszard
Falkowski Andrzej
Huryn Lucyna
Kamiński Wojciech
Miedziałowski Czesław

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Jażdżewski Artur
Kolasa Ryszard
Korczak Piotr
Kroplewski Jarosław
Kwiatkowski Ryszard
Mrowicki Lech
Niedostatkiewicz Maciej
Owedyk Kazimierz
Rogowicz Franciszek
Trykosko Ryszard
Wilde Krzysztof Jan
Zackiewicz Marek
ŚLĄSKA
Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dworska Ewa
Dzierżewicz Jerzy Marian
Janic Edmund
Jasiona Janusz
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Karwowski Roman Edward
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka - Słowik Elżbieta
Panicz Zenon
Przybyła Dorota
Starosolski Włodzimierz
Szleper Waldemar
Świerczyńska Maria
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Durak Tadeusz
Łapiński Michał
Marcinowski Tomasz
Pieniążek Andrzej
Płaza Wojciech
Sławińska Małgorzata
Szałkowski Stefan

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Bielski Władysław
Dobrzeniecki Mariusz
Kukliński Jarosław
Narloch Piotr
Nowak Janusz
Stasiorowski Andrzej
Zdunek Marian

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Białczyk Ryszard
Chocianowicz Krystyna
Draber Włodzimierz
Gawęcka  Danuta
Gorgolewski Łukasz
Jakuszkowiak Rajmund
Janiak Klemens
Mikołajczak Andrzej
Ogorzelec Mirosława
Orzełek Henryk
Pawlicki Daniel
Przybylski Daniel
Stroński Jerzy
Śniedziewski Janusz
Wośkowiak Zenon
Wróblewska Anna

ZACHODNIOPOMORSKA
Baranowski Zdzisław
Bobkiewicz Jan
Erecińska Kazimiera
Gałkiewicz Andrzej Władysław
Just Justyna
Kanas Tadeusz
Kozakiewicz Aleksandra Joanna
Meyer Zygmunt Jan
Motylak Krzysztof
Wudziński Krzysztof

 

Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Andrzej Roch Dobrucki
Wiceprezes: Stefan Czarniecki
Wiceprezes: Joanna Gieroba
Wiceprezes: Zbigniew Kledyński
Sekretarz: Danuta Gawęcka
Zastępca sekretarza: Piotr Filipowicz
Skarbnik: Andrzej Jaworski
Zastępca skarbnika: Krystyna Korniak-Figa
Członek prezydium: Andrzej Pieniążek
Członek prezydium: Janusz Szczepański

Członkowie:

Wiktor Abramek
Grzegorz Bajorek
Jan Bobkiewicz
Mirosław Boryczko
Franciszek Buszka
Zbigniew Detyna
Ryszard Dobrowolski
Mariusz Dobrzeniecki
Włodzimierz Draber
Łukasz Gorgolewski
Zbigniew Grabowski
Mieczysław Grodzki
Eugeniusz Hotała
Wojciech Kamiński
Stanisław Karczmarczyk
Roman Karwowski
Józef Kluska
Ryszard Kolasa
Jacek Kołodziej
Ksawery Krassowski
Barbara Malec
Zygmunt Meyer
Aurelia Mirek
Mariusz Okuń
Tadeusz Olichwer
Wojciech Płaza
Adam Podhorecki
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Wojciech Szewczyk
Włodzimierz Szymczak
Zenon Wośkowiak
Piotr Wyrwas

Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący: Marian Płachecki
Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Latoszek
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Pawelec
Sekretarz: Janusz Jasiona
Członek prezydium: Jan Boryczka
Członek prezydium: Ryszard Damijan
Członek prezydium: Piotr Koczwara
Członkowie:
Elżbieta Daszkiewicz
Leszek Jerzy Ganowicz
Tomasz Grzeszczak
Szczepan Mikurenda
Krzysztof Motylak
Lech Mrowicki
Elżbieta Nowicka - Słowik
Janusz Pluta
Renata Staszak
Zofia Zwierzchowska
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Tadeusz Durak
Zastępca przewodniczącego: Urszula Kallik
Sekretarz: Ewa Maria Barcicka
Członkowie:
Zdzisław Baranowski
Anna Ficner
Tadeusz Gałązka
Urszula Jakubowska
Mirosława Ogorzelec
Kazimierz Ślusarczyk
 
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Koordynator: Waldemar Szleper
Agnieszka Jońca
Andrzej Mikołajczak
Mieczysław Molencki
Ryszard Rak
Stanisław Stojewski
 
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący: Gilbert Okulicz-Kozaryn
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Tabor
Sekretarz: Barbara Twardosz-Michniewska
Członkowie:
Krystyna Chocianowicz
Stanisław Dołęgowski
Danuta Duch-Mackaniec
Wojciech Hanuszkiewicz
Ryszard Kruszewski
Andrzej Leniak
Roman Lulis
Maria Mleczko-Król
Danuta Paginowska
Zenon Panicz
Józef Pączek
Małgorzata Sławińska
Józef Szostak
Marian Zdunek