Delegaci i skład organów władz w I kadencji 2002-2006

DOLNOŚLĄSKA
Jasieńko Jerzy
Dobrucki Adam
Wosiek Bronisław
Hotała Eugeniusz
Bieńkowski Tadeusz
Nowak Aleksander
Persona Marian
Rybiańska Roma
Haznar Kazimierz
Naskręt Zenon
Zwierzchowska Zofia
Olichwer Tadeusz
Szurlej Zbigniew
Janiaczyk Małgorzata
Biliszczuk Jan
Paginowska Danuta
Dąbrowski Andrzej
Skorys Barbara
Dobrowolska Ewa
Grzelka Wiesława
Gulbicka Grażyna

KUJAWSKO-POMORSKA
Dobrowoslki Ryszard
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Nagórski Olgierd
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Biegański Janusz
Przybylski Witold
Kamiński Jacek
Staroń Grażyna
Kalinowski Stefan

LUBELSKA
Błażukiewicz Jakub
Iberszer Janusz
Król Mieczysław
Kukiełka Jan
Leniak Andrzej
Nurek Wiesław
Pichla Andrzej
Woźniak Andrzej

LUBUSKA (GORZÓW WIELKOPOLSKI)
Krzyżanowski Józef
Herma Jolanta
Koczwara Piotr

LUBUSKA (ZIELONA GÓRA)
Rupieta Piotr
Teterycz Ryszard
Baran Jan
Wesołowski Włodzimierz

ŁÓDZKA
Nowakowski Andrzej
Ciborska Beata
Cichosz Roman
Grabowski Jaromir
Jońca Agnieszka
Kuligowski Andrzej
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Malinowski Tadeusz
Nowak Józef
Soszkowski Zdzisław
Wojciechowski Stanisław
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Rawicki Zygmunt
Abrahamowicz Stanisław
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Bobulska-Pacek Irena
Szostak Józef
Mierzowska Elżbieta
Pełech Andrzej
Ślusarczyk Kazimierz
Korniak-Figa Krystyna
Reguła Leszek
Duraczyńska Krystyna
Oprocha Jerzy
Kawik Antoni
Drożdż Andrzej
Cieśliński Janusz
Racoń Zbigniew
Kot Zbigniew
MAZOWIECKA
Aptowicz Urszula
Badowski Kazimierz
Baranowski Jerzy
Bratkowski Andrzej
Cieślak Bronisław
Chaciński Ryszard
Czarnecki Andrzej
Dobrucki Andrzej
Garwoliński Zygmunt
Grabowski Zbigniew
Groniecki Edward
Kledyński Zbigniew
Klicki Lech
Kotowski Jerzy
Kuś Stanisław
Lendzion Grażyna
Olechnowicz Wiesław
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Tomaszewska Elżbieta
Tabor Andrzej
Walerych Włodzimierz
Wojtkiewicz Jan
Wolski Wojciech
Zobel Henryk
Jończyk Adam

OPOLSKA
Daszkiewicz Elżbieta
Kraus Marian
Mizera Jan
Mleczko-Król Maria
Rak Adam
Skardowski Adam

PODKARPACKA
Kerste Jerzy
Kaczor Wiesław
Lewiński Jerzy
Mazur Stanisława
Siwowski Tomasz
Skiba Ryszard
Szalwa Adam
Tarnawski Adam

PODLASKA
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert
Tabędzki Aleksander
Jurkowski Karol
Sykała Grażyna
Kruszewski Ryszard
Drapa Jerzy

POMORSKA
Guziński Stefan
Kolasa Ryszard
Kroplewski Jarosław
Kwiatkowski Ryszard
Trykosko Ryszard
Chojnacki Wiesław
Daniszewski Maciej
Grecki Krzysztof
Jankowska Joanna
Korczak Piotr
Kowieski Wiesław
Mazur-Nagórka Alicja
Owedyk Kazimierz
Pietrzak Ryszard
Wawrzyniak Henryk
Wawrzyński Andrzej
Kozieł Stanisław
ŚLĄSKA
Bochyńska-Podloch Danuta
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy
Dzierżewicz Zbigniew
Eder Leszek
Grzesik Jerzy
Jurkiewicz Bolesław
Kallik Urszula
Krasnowski Janusz
Kowalski Franciszek
Kozula Janusz
Lipiński Tadeusz
Matuszyk Zbigniew
Mokrosz Rudolf
Nowak Andrzej
Pala Jacek
Panicz Zenon
Szleper Waldemar
Skotny Jerzy
Twardosz-Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Jantura Marian
Łapiński Michał
Pawelec Andrzej
Płaza Wojciech
Skawiński Marian
Skiba Ewa
Zieliński Stanisław

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Binerowski Zdzisław
Domińczak Mieczysław
Harasim Józef
Łepecki Wiesław
Sośnierz-Ogrodzińska Anna
Stasiorowski Andrzej
Głębocki Andrzej
Majewski Lech
Harasymczuk Janusz
Rogala Benedykt

WIELKOPOLSKA
Gorgolewski Łukasz
Czajka Kazimierz
Krzysztofiak Marian
Ratajczak Grzegorz
Łuczak Jan
Bartczak Piotr
Lemański Jan
Jędraszak Wojciech
Kowalski Janusz
Mikołajczak Andrzej
Rakowski Michał
Patalas Andrzej
Marcinkowski Kajetan
Gałach Jadwiga
Kania Stanisław
Mikurenda Szczepan
Barczyński Andrzej
Piotrowski Zdzisław
Stroński Jerzy
Gawęcka Danuta
Pawlicki Daniel

ZACHODNIOPOMORSKA
Ołtarzewski Mieczysław
Siciński Tomasz
Niechciał Tadeusz
Reczyński Edward
Zawadzki Jacek
Filipkowski Jan
Barcicka Ewa
Komorowski Janusz
Cicharski Roman
Kisieliński Marek

Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Grabowski Zbigniew
Wiceprezes: Bratkowski Andrzej do 09.08.2004 r. - powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury
Wiceprezes: Kałkowski Zbysław
Wiceprezes: Radomski Wojciech
Wiceprezes: Wójcik Stefan
Sekretarz: Rymsza Janusz
Zastępca Sekretarza: Korczak Piotr
Skarbnik: Jaworski Andrzej
Zastępca skarbnika: Skarżewski Jacek
Członek prezydium: Olichwer Tadeusz
Członek prezydium: Persona Marian

 

Członkowie:

Binerowski Zdzisław
Czarniecki Stefan
Dobrowolski Ryszard
Gawęcka Danuta
Haznar Kazimierz
Herma Jolanta
Jantura Marian
Jasieńko Jerzy
Kerste Jerzy
Krassowski Ksawery
Krzysztofiak Marian
Krzyżanowski Józef
Kuś Stanisław
Lipiński Tadeusz
Majewski Lech
Matuszyk Zbigniew
Mitura Zbigniew
Myśliwiec Andrzej
Nowakowski Andrzej B.
Ołtarzewski Mieczysław

Piotrowiak Paweł
Rak Adam
Rawicki Zygmunt
Reczyński Edward
Rupieta Piotr
Szalwa Adam
Ślusarczyk Kazimierz
Trykosko Ryszard
Wawrzyniak Henryk
Zieliński Stanisław

Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący: Kledyński Zbigniew do 18.06.2004 r.
Przewodniczący: Szulborski Kazimierz od 18.06.2004 r.
Wiceprzewodniczący: Wosiek Bronisław
Wiceprzewodniczący: Cieśliński Janusz
Sekretarz: Zobel Henryk do 18.06.2004 r.
Sekretarz: Krasnowski Janusz od 18.06.2004 r.
Członkowie:
Filipkowski Jan do 18.06.2004 r.
Głębocki Andrzej
Koczwara Piotr
Kroplewski Jarosław
Król Mieczysław
Lemański Jan od 18.06.2004 r.
Malinowski Tadeusz
Miedziałowski Czesław
Pawlicki Daniel
Płaza Wojciech
Staroń Grażyna
Wolski Wojciech
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Korniak-Figa Krystyna
Wiceprzewodniczący: Chaciński Ryszard
Sekretarz: Kallik Urszula
Członkowie:
Barcicka Ewa
Jędraszak Wojciech
Kwiatkowski Ryszard do 12.06.2003 r.
Lipkowski Marian
Oprocha Jerzy
Skorys Barbara
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Biliszczuk Jan do 18.06.2005 r.
Stroński Jerzy od 18.06.2005 r.
Pierwszy Zastępca: Stroński Jerzy do 18.06.2005 r.
Pierwszy Zastępca: Jońca Agnieszka od 18.06.2005 r.
Drugi Zastępca: Jońca Agnieszka do 18.06.2005 r.
Drugi Zastępca: Waldemar Szleper od 18.06.2005 r.
Zastępcy:
Szleper Waldemar do 18.06.2005 r.
Harasymczuk Janusz
Guziński Stefan
Jerzy Grzesik
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący: Nowak Aleksander
Wiceprzewodniczący: Kowieski Wiesław
Sekretarz: Rybiańska Roma
Członkowie:
Domińczak Mieczysław
Kołodziej Jacek
Łapiński Michał
Okulicz-Kozaryn Gilbert
Patalas Andrzej
Reguła Leszek
Siwowski Tomasz
Tabor Andrzej
Twardosz-Michniewska Barbara
Wójcicki Jerzy
Panicz Zenon
Trojanowski Wacław
Zawadzki Jacek
Malec Barbara