Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

 

Komitet Organizacyjny

Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001 roku powołano Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

Stanisław Kuś - Przewodniczący
Tadeusz Rosak - wiceprzewodniczący
Andrzeja Jaworski - Skarbnik
Leonard Szczygielski - Sekretarz
Henryk Komorowski
Ksawery Krassowski
Edward Leśniak
Tadeusz Malinowski
Andrzej B. Nowakowski
Jacek Skarżewski
Andrzej Słoniewski
Krzysztof Stelągowski
Wacław Trojanowski
Bronisław Wosiek

 

Zarządzeniem nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 01 lipca 2002 roku powołano Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

Zbigniew Grabowski - Przewodniczący
Andrzej Orczykowski - wiceprzewodniczący
Andrzeja Jaworski - Skarbnik
Leonard Szczygielski - Sekretarz
Henryk Komorowski
Ksawery Krassowski
Edward Leśniak
Jacek Skarżewski
Krzysztof Stelągowski
Wacław Trojanowski
Henryk Bałuch
Jerzy Bielawski
Jan Urbaniak
Jerzy Zieliński
Stanisław Wierzbicki
Tadeusz Nawracaj
Andrzej Mikołajczak