Delegaci i skład organów władz w III kadencji 2010-2014

DOLNOŚLĄSKA
Haznar Kazimierz
Hotała Eugeniusz
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Paginowska Danuta
Pawłowski Andrzej
Pawnuk Barbara
Ponisz Tadeusz
Rybiańska Roma
Skorys Barbara
Suppan Elżbieta
Szczepański Janusz
Wnęk Zbigniew
Wosiek Bronisław do 10.11.2010 r.
Zwierzchowska Zofia
Duch-Mackaniec Danuta od 14.04.2011 r.

KUJAWSKO-POMORSKA
Kamiński Jacek
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Lipkowski Marian
Morczyński Dariusz
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Przybysz Bronisław
Staroń Grażyna
Staszak Renata

LUBUSKA
Domaradzka Teresa
Herma Jolanta
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Kucharczyk Emilia

LUBELSKA
Pichla Andrzej
Horyński Bolesław
Woźniak Edward
Iberszer Janusz
Wójtowicz Janusz
Gieroba Joanna
Cichosz Tadeusz
Szewczyk Wojciech
Mitura Zbigniew
Szcześniak Zbigniew

ŁÓDZKA
Boryczka Jan
Ciborska Beata
Cieśliński Grzegorz
Jakubowska Urszula
Jońca Agnieszka
Kokociński Grzegorz
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Soszkowski Zdzisław
Szer Jacek
Ulańska Danuta
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Abrahamowicz Stanisław
Boryczko Mirosław
Cieśliński Janusz
Drożdż Andrzej
Godek Jarosław
Guzik Gabriela
Jastrzębska Elżbieta Maria
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Korkowski Jerzy
Korniak-Figa Krystyna
Kot Marta
Łukasik Krzysztof
Majka Władysław
Pasich Halina
Płachecki Marian
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
MAZOWIECKA
Badowski Kazimierz
Bratkowski Andrzej Wojciech
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek Jerzy
Garwoliński Zygmunt Zbigniew
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Groniecki Edward
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
Jaworski Andrzej
Kledyński Zbigniew Franciszek
Kotowski Jerzy
Król Piotr Władysław
Kulas Tadeusz
Latoszek Krzysztof Paweł
Lulis Roman Adam
Olechnowicz Wiesław
Putkiewicz Jerzy Stanisław
Radomski Wojciech
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej
Tyczyński Zbigniew
Włodarczyk Konrad Andrzej
Zdunek Witold
Zobel Henryk

OPOLSKA
Abramek Wiktor
Daszkiewicz Elżbieta
Mleczko-Król Maria
Molencki Mieczysław
Rak Adam

PODKARPACKA
Łuszczyński Andrzej
Mirek Aurelia
Bajorek Grzegorz
Dubik Grzegorz
Uliniarz Irena
Gil Jacek
Kaczmarczyk Leszek
Pabian Ryszard
Dołęgowski Stanisław
Detyna Zbigniew

PODLASKA
Dobrowolski Ryszard
Huryn Lucyna
Jurkowski Karol Marek
Kruszewski Ryszard Feliks
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Jażdżewski Artur
Kroplewski Jarosław
Pączek Józef
Owedyk Kazimierz
Mrowicki Lech
Korczak Piotr
Kwiatkowski Ryszard
Trykosko Ryszard
Kozieł Stanisław
Chojnacki Wiesław
Drewnowski Zbigniew
ŚLĄSKA
Bella Czesława
Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy Marian
Jasiona Janusz
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Karwowski Roman Edward
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Krasnowski Janusz
Matuszyk Zbigniew do 31.08.2010 r.
Panicz Zenon
Starosolski Włodzimierz
Świerczyńska Maria
Szleper Waldemar
Twardosz - Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr
Nowicka-Słowik Elżbieta od 16.04.2011r.

ŚWIĘTOKRZYSKA
Balcerek Bolesław
Durak Tadeusz
Łapiński Michał
Pawelec Andrzej
Pieniążek Andrzej
Płaza Wojciech
Szałkowski Stefan

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Adamkiewicz Anna Bożena
Bielski Władysław
Binerowski Zdzisław
Dobrzeniecki Mariusz
Domińczak Mieczysław
Narloch Piotr
Stasiorowski Andrzej

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Białczyk Ryszard
Chocianowicz Krystyna
Dąbrowska Iwona Barbara
Draber Włodzimierz
Ferenc Janina
Franczyszyn Jerzy
Gawęcka Danuta
Janiak Klemens
Karolak Mirosław
Łuka Tadeusz
Mikołajczak Andrzej
Mikurenda Szczepan
Ogorzelec Mirosława
Pawlicki Daniel
Stroński Jerzy

ZACHODNIOPOMORSKA
Barcicka Ewa
Bobkiewicz Jan
Gałkiewicz Andrzej
Iwat Piotr
Kanas Tadeusz
Meyer Zygmunt
Motylak Krzysztof
Niechciał Tadeusz
Ołtarzewski Mieczysław
Zawadzki Jacek

Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Andrzej Roch Dobrucki  -  więcej
Wiceprezes: Zdzisław Binerowski
Wiceprezes: Stefan Czarniecki
Wiceprezes: Zbigniew Kledyński
Sekretarz: Ryszard Dobrowolski
Zastępca sekretarza: Joanna Gieroba
Skarbnik: Andrzej Jaworski  -  więcej
Zastępca skarbnika: Piotr Korczak
Członek Prezydium: Barbara Malec
Członek Prezydium: Tadeusz Olichwer

Członkowie:

Wiktor Abramek
Franciszek Buszka
Grzegorz Cieśliński
Zbigniew Detyna
Teresa Domaradzka
Włodzimierz Draber
Danuta Gawęcka
Zbigniew Grabowski  -  więcej
Mieczysław Grodzki
Eugeniusz Hotała
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
Zbysław Kałkowski  -  więcej
Stanisław Karczmarczyk
Józef Kluska
Ryszard Kolasa
Krystyna Korniak-Figa  -  więcej
Janusz Kozula
Ksawery Krassowski
Jarosław Kroplewski
Józef Krzyżanowski
Tomasz Marcinowski
Zbigniew Matuszyk do 31.08.2010 r.
Zygmunt Meyer
Czesław Miedziałowski
Zbigniew Mitura
Piotr Narloch
Aleksander Nowak  -  więcej
Mieczysław Ołtarzewski do 15.01.2014 r.
Andrzej Pieniążek
Adam Podhorecki
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Jerzy Stroński
Włodzimierz Szymczak od 17.06.2011 r.

Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący:
Marian Płachecki
Wiceprzewodniczący:
Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący:
Jan Boryczka
Sekretarz:
Janusz Krasnowski
Członkowie Prezydium:
Andrzej Gałkiewicz
Piotr Koczwara
Wojciech Płaza
Bronisław  Wosiek do 10.11.2010 r.
Członkowie:
Anna  Adamkiewicz
Janusz Cieśliński
Elżbieta Daszkiewicz
Zbigniew Drewnowski
Leszek Ganowicz
Janusz Jasiona
Szczepan Mikurenda
Lech Mrowicki
Renata Staszak
Zofia Zwierzchowska od 17.06.2011 r.

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:

Tadeusz Durak
Wiceprzewodnicząca:
Ewa Barcicka
Sekretarz:
Leonard Szczygielski od 29.08.2012 r.
Członkowie:
Grzegorz Kokociński do 01.10.2012 r.
Bogdan Wrzeszcz od 28.06.2013 r.
Janusz Komorowski
Kazimierz Owedyk
Paweł Piotrowiak
Urszula Kallik
Kazimierz Ślusarczyk
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Koordynator: Waldemar Szleper
Andrzej Bratkowski do 17.06.2011 r.
Agnieszka Jońca
Marzena Kaleta
Andrzej Mikołajczak
Andrzej Myśliwiec od 17.06.2011 r.
Kazimierz Paczkowski
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn
Wiceprzewodniczący:
Andrzej Tabor
Sekretarz:
Roma Rybiańska
Członkowie:
Stanisław Dołęgowski
Mieczysław Domińczak
Władysław Król
Ryszard Feliks Kruszewski
Roman Lulis
Michał Łapiński
Tadeusz Łuka
Maria Mleczko-Król
Zenon Panicz
Józef Pączek
Dorota Przybyła
Ryszard Skiba
Barbara Twardosz-Michniewska
Jacek Zawadzki