Delegaci i skład organów władz w V kadencji 2018-2022

DOLNOŚLĄSKA
Babik Ryszard
Wnęk Zbigniew
Duch-Mackaniec Danuta
Ficner Anna
Fokczyński Jacek
Hotała Eugeniusz
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Olichwer Tadeusz (do 17.04.2021)
Grzelka-Zimmermann Wiesława (od 17.04.2021)
Paginowska Danuta
Pawłowski Andrzej
Ponisz Tadeusz
Rotter Ryszard
Rybiańska Roma
Stojewski Stanisław Tomasz
Szczepański Janusz
Zwoździak Piotr

KUJAWSKO-POMORSKA
Chojnacki Kazimierz
Dudek Krzysztof
Kołodziej Jacek
Miklas Michał
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Podhorecki Adam
Staszak Renata
Ziółkowski Paweł
Żółtowski Marek

LUBUSKA
Bosy Ewa
Cegielnik Andrzej
Glapa Tadeusz
Gruszecki Mirosław
Koczwara Piotr

LUBELSKA
Gieroba Joanna

Grzeszczak Tomasz Krzysztof
Iberszer Janusz
Leniak Andrzej
Miduch Henryk
Mitura Zbigniew
Nurek Wiesław
Stefaniak Teresa
Szcześniak Zbigniew
Szewczyk Wojciech
Wójtowicz Janusz

ŁÓDZKA
Adamski Zygmunt
Boryczka Jan
Ciborska Beata
Filipowicz Piotr
Hanuszkiewicz Wojciech
Jakubowska Urszula
Jońca Agnieszka
Malec Barbara
Wójt Jan (od 20.04.2021)
Miksa Tadeusz
Parkitny Piotr
Szer Jacek
Ulańska Danuta

MAŁOPOLSKA
Biliński Wojciech
Boryczko Małgorzata
Boryczko Mirosław
Cerazy Lucjan Robert
Duma-Michalik Małgorzata
Gabryś Elżbieta
Karczmarczyk Stanisław
Korniak-Figa Krystyna
Kot Marta
Kucharski Andrzej Michał
Łabędź Renata
Łukasik Krzysztof
Mierczak Krzysztof
Płachecki Marian
Przystał Gabriela
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
Ślusarczyk Kazimierz
Tylek Izabela Alicja
MAZOWIECKA
Bratkowski Andrzej Wojciech
Cichocki Radosław
Gałązka Tadeusz
Grodzki Mieczysław
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
Karolak Dariusz Waldemar
Koda Eugeniusz
Kotowski Jerzy
Kózka Daniel Józef
Król Paweł Artur
Król Piotr Władysław
Latoszek Krzysztof Paweł
Lulis Roman Adam
Łopacińska Jolanta Katarzyna
Okuń Mariusz
Opoka Daniel
Piotrowski Tomasz Mieczysław
Putkiewicz Jerzy Stanisław
Radomski Wojciech
Rak Ryszard
Runkiewicz Leonard
Sekunda Radosław Dominik
Szczygielski Leonard
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej Alojzy
Tyczyński Zbigniew
Walasek Dariusz
Włodarczyk Konrad Andrzej
Wojtaś Stanisław

OPOLSKA
Abramek Wiktor
Bajno Piotr
Molencki Mieczysław
Rak Adam
Rawska-Skotniczny Anna

PODKARPACKA
Dąbrowska-Laskoś Anna
Dołęgowski Stanisław
Dubik Grzegorz
Kamiński Wacław
Kaniuczak Marcin
Malinowska Anna Joanna
Pisarek Zdzisław
Serafin Liliana
Suchora Jarosław
Warzybok Iwona Patrycja
Wójcik Wiesław

PODLASKA
Ciuńczyk Krzysztof
Falkowski Krzysztof
Falkowski Andrzej
Huryn Lucyna
Kamiński Wojciech
Kruszewski Ryszard Feliks
Okulicz-Kozaryn Gilbert

POMORSKA
Chojnacki Wiesław
Jażdżewski Artur
Kolasa Ryszard
Korczak Piotr
Kroplewski Jarosław
Mrowicki Lech
Niedostatkiewicz Maciej
Pączek Józef
Rogowicz Franciszek
Trykosko Ryszard
Wilde Krzysztof Jan
Zackiewicz Marek
Zimniak Piotr
Żółtowski Krzysztof
ŚLĄSKA
Bryła-Kluczny Elżbieta
Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Dworska Ewa
Godzieszka Elżbieta
Gowarzewski Grzegorz Piotr
Janic Edmund
Kallik Urszula
Karwowski Roman Edward
Klikowicz Piotr
Kluska Józef
Kozula Janusz
Nowak Andrzej
Nowicka-Słowik Elżbieta
Panicz Zenon
Radziewski Tomasz
Seweryn Katarzyna
Sopata Tadeusz
Szleper Waldemar
Świerczyńska Maria
Trojan Krystyna
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Adamek Dariusz
Durak Tadeusz
Marcinowski Tomasz
Pieniążek Andrzej
Płaza Wojciech
Balcerek Bolesław (od 18.07.2020)
Sławińska Małgorzata
Szałkowski Stefan

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Bielski Władysław
Dobrzeniecki Mariusz
Kukliński Jarosław
Nowak Janusz
Nowicki Kazimierz
Stasiorowski Andrzej
Zdunek Marian

WIELKOPOLSKA
Adamczewski Walenty
Barczyński Andrzej
Bigoszewski Zbigniew
Chocianowicz Krystyna
Draber Włodzimierz
Gawęcka Danuta
Gorgolewski Łukasz
Janiak Klemens
Karolak Mirosław
Karcz Anita
Kołłątaj Anna
Ogorzelec Mirosława
Pawlicki Daniel
Przybyłowicz Edmund
Stroński Jerzy
Witczak Jerzy
Wośkowiak Zenon

ZACHODNIOPOMORSKA
Bobkiewicz Jan
Cieplik Tomasz
Erecińska Kazimiera
Janczyńska Elżbieta Maria
Kanas Tadeusz
Koczergo Katarzyna Leokadia
Korzeb Sławomir
Meyer Zygmunt Jan
Motylak Krzysztof
Tumielewicz Edmund

 

Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Zbigniew Kledyński
Wiceprezes: Rawicki Zygmunt
Wiceprezes: Pawłowski Andrzej
Sekretarz: Gawęcka Danuta
Zastępca sekretarza: Piotrowski Tomasz
Skarbnik: Jaworski Andrzej
Zastępca skarbnika: Karolak Dariusz
Członek prezydium: Okulicz-Kozaryn Gilbert
Członek prezydium: Kluska Józef

Członkowie:

Abramek Wiktor
Bobkiewicz Jan
Boryczko Mirosław
Bosy Ewa
Buszka Franciszek
Cegielnik Andrzej
Dobrzeniecki Mariusz
Dubik Grzegorz
Durak Tadeusz
Filipowicz Piotr
Gieroba Joanna
Grodzki Mieczysław
Janic Edmund
Kamiński Wacław
Kamiński Wojciech
Karczmarczyk Stanisław
Karwowski Roman
Kukliński Jarosław
Lulis Roman Adam
Malec Barbara
Meyer Zygmunt
Okuń Mariusz
Płaza Wojciech
Podhorecki Adam
Rak Adam
Rogowicz Franciszek
Staszak Renata
Stroński Jerzy
Szczepański Janusz
Szer Jacek
Szewczyk Wojciech
Szymczak Włodzimierz
Świerczyńska Maria
Wośkowiak Zenon

Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący: Latoszek Krzysztof Paweł
Zastępca przewodniczącego: Biliński Wojciech
Zastępca przewodniczącego: Król Paweł
Sekretarz: Jasiona Janusz
Członek prezydium: Boryczka Jan
Członek prezydium: Hotała Eugeniusz
Członek prezydium: Szałkowski Stefan
Członkowie:
Barczyński Andrzej
Buczek Radosław
Daszkiewicz Elżbieta
Grzeszczak Tomasz
Koczwara Piotr
Kołodziej Jacek
Motylak Krzysztof
Mrowicki Lech
Nowicka – Słowik Elżbieta
Śliwa Jarosław
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący: Zdunek Marian
Zastępca przewodniczącego: Pączek Józef
Sekretarz: Rybiańska Roma
Członkowie:
Chocianowicz Krystyna
Dołęgowski Stanisław
Duda Andrzej
Dudek Krzysztof
Hanuszkiewicz Wojciech
Kruszewski Ryszard Feliks
Leniak Andrzej
Łabędź Renata
Panicz Zenon
Putkiewicz Jerzy
Sławińska Małgorzata
Szarkowski Wiesław
Tabor Andrzej
Twardosz-Michniewska Barbara
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Kallik Urszula
Zastępca przewodniczącego: Włodarczyk Konrad
Sekretarz: Prażmowska-Sobota Danuta
Członkowie:
Boguta Leszek
Ciuńczyk Krzysztof
Ficner Anna
Miksa Tadeusz
Suchora Jarosław
Witczak Jerzy  
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Koordynator: Jońca Agnieszka
Molencki Mieczysław
Stojewski Stanisław
Szleper Waldemar
Walasek Dariusz
Zackiewicz Marek