Polska Izba Inżynierów Budownictwa po raz kolejny jest honorowym patronem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (12-15 lutego 2019 r.) i będzie w nich uczestniczyć. Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom Budma 2019 jest III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, które zainauguruje święto branży budowlanej już 11 lutego 2019 roku w Poznaniu. 13 lutego 2019 r. odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa.

12 grudnia 2018 r. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia zapoznano się  m.in.  z realizacją umowy generalnej OC członków PIIB, pracą komisji i zespołów KR PIIB oraz przyjęto uchwałę dotyczącą zakupu dostępu dla członków PIIB m.in. do Serwisu Budowlanego w wersji Premium.

12 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista Krajowego Biura PIIB oraz Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

12 grudnia 2018 r.  w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego. Obrady prowadził Mieczysław Grodzki, jej przewodniczący. W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje podjąć działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw tak, by promować i wspierać eksport. Dlatego też zainteresowane  jest opiniami i propozycjami osób, które w polskich firmach zajmują się problematyką eksportu.