11 lutego br. rozpoczęło się w Poznaniu dwudniowe III Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, które poprzedziło  Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2019 (12-15 lutego br.).

25 stycznia br. Senat RP przekazał do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

18 stycznia 2019 r. Bawarska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała 27. Bawarski Dzień Inżyniera, którego hasłem była: „Digitaliesierung und Disruption: Wandel gestalten” („Digitalizacja i zakłócenia: organizacja przemiany”). Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na uroczystości reprezentowali: prof. Zbigniew Kledyński - prezes; prof. Zygmunt Meyer - przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Andrzej Pawłowski, wiceprezes PIIB i przedstawiciel Dolnośląskiej OIIB.

Członkowie PIIB mogą skorzystać z 50% zniżki na udział w III Forum Gospodarczym Budownictwa Build4Future, które odbędzie się 11-12.02.2019 r. w Poznaniu. Udział w nim wezmą m.in. przedstawiciele ministerstw, izb i stowarzyszeń branżowych. PIIB reprezentować będą: Z. Kledyński, prezes PIIB, Z. Meyer, zastępca przewodniczącego ZOIIB i wiceprezydent ECEC oraz J. Stroński, przewodniczący WOIIB.

18 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych nadanych w XXXII sesji egzaminacyjnej w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.