3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 kwietnia 2019 r. w Warszawie obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2018 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

20 marca 2019 r. odbyła się w Warszawie narada szkoleniowa Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i obsługi prawnej wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

30 marca 2019 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym AmberExpo odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB, który rozpoczął tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. W obradach uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do 31 marca 2019 r. zbierana jest ankieta dotycząca czasopisma „Inżynier Budownictwa”, która pozwoli ocenić, w jakiej wersji wolicie Państwo otrzymywać pismo: w wersji  gazety elektronicznej czy w wersji drukowanej.