Kongres Budownictwa Polskiego (12-13 kwietnia 2022, początkowo planowany był na 31 stycznia br.) będzie dotyczył m.in. sytuacji kadrowej w branży. Prelegenci wezmą pod uwagę wyniki ogólnopolskiej ankiety. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym anonimowym badaniu.

 

Kwestionariusz kierowany jest do menedżerów i osób pracujących w obszarach HR firm budowlanych. To część wieloaspektowej analizy wizerunku całej branży budowlanej oraz wyzwań z nią związanych. Wyniki ankiet będą pomocne w podejmowaniu dalszych aktywności, które podkreślą, iż firmy budowlane są perspektywicznym oraz atrakcyjnym pracodawcą i partnerem.

 

Wyniki ankiet zbierane będą do 21 stycznia br.

Link do kwestionariusza: https://forms.office.com/r/a35JuWt7yW