Koleżanki i Koledzy,

poprzedni rok kończyliśmy dobrymi życzeniami na przyszłość. Teraz, u progu 2022 roku, przychodzi nam z tymi życzeniami się skonfrontować. Same się nie ziszczą.

 

Na przełomie stycznia i lutego w Poznaniu powinien się odbyć Kongres Budownictwa Polskiego. W zamierzeniu organizatorów ma być wydarzeniem cyklicznym, gromadzącym przedstawicieli całej branży, i stanowić forum dyskusji oraz formułowania oczekiwań wszystkich środowisk tworzących współczesne, polskie budownictwo. Jeśli wydarzenie się powiedzie, powinno dać początek ruchowi lub wręcz instytucji. Bowiem lista różnego rodzaju problemów i spraw do załatwienia, które można zidentyfikować już dziś, jest długa, a wiadomo, że nie kompletna. Od czegoś jednak trzeba zacząć.

 

Początek lutego to także targi budownictwa Budma w Poznaniu, a w ich ramach czasowych kolejny Dzień Inżyniera Budownictwa. Będzie zatem okazja do połączenia zawsze interesujących odwiedzin stoisk wystawowych z merytoryczną konferencją przygotowaną przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Później praca w okręgach skupi się na przygotowaniach do zjazdów okręgowych, a na poziomie krajowym na przygotowaniu XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu PIIB. Podsumujemy działalność naszego samorządu nie tylko w roku 2021, ale w całej kadencji 2018–2022. Wybierzemy nowe władze na następną czteroletnią kadencję.

Liczymy na to, że tuż przed Krajowym Zjazdem zaznaczymy uroczyście fakt dwudziestolecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce i że zrobimy to w licznym gronie zasłużonych dla PIIB Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych gości – przyjaciół izby i pięknej idei samorządności.

 

Jak widać z tego krótkiego przeglądu ważnych wydarzeń, pracy nie zabraknie. Życzeń również będzie wiele. A ponieważ one się spełniają, zadbajmy o to, abyśmy w tym, co nadejdzie, na pewno rozpoznali to, czego sobie życzyliśmy.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” nr 1/2022