25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się uroczystość, podczas której kolejne podmioty  podpisały deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa akt podpisała Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

16 kwietnia 2019 r. Jerzy Kwieciński,  minister inwestycji i rozwoju wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez Prezesa Rady Ministrów i przyznane na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wśród wyróżnionych  inżynierów budownictwa, architektów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych i publicystów uhonorowany został  Andrzej R. Dobrucki, Honorowy Prezes  PIIB.

5 kwietnia 2019 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja pt. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wśród zaproszonych panelistów był Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Mieczysław Grodzki, przewodniczący Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego KR PIIB oraz zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB.

Minister Inwestycji i Rozwoju powołał Radę Dostępności, której głównym zadaniem jest m.in. rekomendowanie najlepszych rozwiązań dla poprawy dostępności różnych miejsc w przestrzeni publicznej, opiniowanie zmian w prawie oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Radzie reprezentuje Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.