Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29 października 2021 r.
odszedł od nas na zawsze nieodżałowany Kolega

 

dr inż. Marian Płachecki

 

Od 2002 r. był ściśle związany z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, a przez kolejne dwie kadencje w latach 2010-2018 funkcję Przewodniczącego tej Komisji, natomiast od 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

oraz pracowników  KKK PIIB

 

składają

 

Zbigniew Kledyński

Prezes Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krzysztof Latoszek

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB