O fakcie powstania szkody należy zawiadomić zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości o zgłaszanym przez poszkodowanego roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego.

Wypłata odszkodowania i zwrot ubezpieczonych kosztów następuje na pisemny wniosek poszkodowanego (osoby uprawnionej), ubezpieczonego lub spadkobierców zgłoszony do Warty.

Zgłoszenie szkody może nastąpić telefonicznie pod numerem 0 801 311 311 lub +48 601 311 311 albo mailowo poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobie zgłaszającej zostaną przekazane dane likwidatora TUiR WARTA S.A., który skontaktuje się z Ubezpieczonym i zgłaszającym roszczenia.

Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu (osobie uprawnionej) lub ubezpieczonemu.

Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje do 30 dni od daty wpływu wniosku do Warty wraz z kompletem dokumentów uzasadniających roszczenie. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Warty albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Warty wraz z kompletem dokumentów uzasadniających roszczenie.

Warta jest zobowiązana powiadomić pisemnie poszkodowanego i ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowie jego wypłaty. Odnosi się to również do zwrotu kosztów.

Jeżeli ubezpieczony, bez zgody Warty, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Warta może odmówić odszkodowania lub je ograniczyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie zostało ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, Warta może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

Uwaga!
W przypadku problemów z likwidacją szkody prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48 22 828 31 89