W dniu 20 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie, na którym przyjęto sprawozdanie z pracy KdsBIM za rok 2021 oraz plan pracy na rok 2022 (do końca V kadencji KR PIIB)