Terminarz posiedzeń zespołu Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów

jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

23 marca 2021

22 kwietnia 2021

20 maja 2021

23 czerwca 2021

28 lipca 2021

05 października 2021

17 listopada 2021

12 stycznia 2022

16 lutego 2022