Uchwała nr 1/07

KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 20 października 2007 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do stwierdzenia prawomocności decyzji, orzeczeń i postanowień Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

§1.

Na podstawie art. 268a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.) upoważnia się Panią Dorotę Tofil – pracownika biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do stwierdzania prawomocności decyzji, orzeczeń i postanowień Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


§2.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przewodniczący KSD Aleksander Nowak
2. Wiceprzewodniczący KSD Gilbert Okulicz-Kozaryn
3. Sekretarz KSD Roma Rybiańska

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
4. Mieczysław Domińczak
5. Jacek Kołodziej
6. Ewa Zielińska
7. Michał Łapiński
8. Tadusz Łuka
9. Barbara Malec
10. Maria Mleczko-Król
11. Zenon Panicz
12. Dorota Przybyła
13. Tomasz Siwowski
14. Józef Szostak
15. Andrzej Tabor
16. Barbara Twardosz-Michniewska
17. Jacek Zawadzki