UCHWAŁA NR 1/06

KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 13 lipca 2006 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

§ 1.

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się wyboru Pana Gilberta Okulicz-Kozaryn na wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

1) Aleksander Nowak

2) Łuka Tadeusz

3) Malec Barbara

4) Mleczko-Król Maria

5) Okulicz-Kozaryn Gilbert

6) Panicz Zenon

7) Przybyła Dorota

8) Szostak Józef

9) Tabor Andrzej

10) Twardosz-Michniewska Barbara

11) Zawadzki Jacek