UCHWAŁA NR 2/18
KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY  
INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wyboru sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

 

§ 1.

 

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybiera się Panią Romę Rybiańską na sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na 17 członków KSD obecnych było 15 co jest wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:


1) Marian Zdunek        
2) Stanisław Dołęgowski        
3) Andrzej Duda        
4) Krzysztof Dudek        
5) Wojciech Hanuszkiewicz        
6) Ryszard Feliks Kruszewski        
7) Andrzej Leniak        
8) Renata Łabędź        
9)  Zenon Panicz        
10)  Józef Pączek        
11)  Jerzy Putkiewicz        
12)  Roma Rybiańska        
13)  Małgorzata Sławińska        
14)  Wiesław Szarkowski        
15) Barbara Twardosz-Michniewska