UCHWAŁA KSD NR 1/14
KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

§ 1.

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się wyboru Pana Andrzeja Tabora na wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Na 17 członków KSD obecnych było 15 co jest wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

 

 1. Gilbert Okulicz-Kozaryn

 2. Krystyna Chocianowicz

 3. Stanisław Dołęgowski

 4. Danuta Duch-Mackaniec

 5. Wojciech Hanuszkiewicz

 6. Ryszard Kruszewski

 7. Andrzej Leniak

 8. Roman Lulis

 9. Michał Łapiński

 10. Maria Mleczko-Król

 11. Zenon Panicz

 12. Józef Pączek

 13. Andrzej Tabor

 14. Barbara Twardosz-Michniewska

 15. Marian Zdunek