UCHWAŁA NR 2/10

KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

§ 1.

 

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się wyboru Panią Romę Rybiańską na sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na 17 członków KSD obecnych było 12 co jest wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

1)    Gilbert Okulicz-Kozaryn         
2)    Stanisław Dołęgowski            
3)    Roman Lulis        
4)    Michał Łapiński        
5)    Maria Mleczko-Król        
6)    Zenon Panicz        
7)    Józef Pączek        
8)    Dorota Przybyła        
9)    Roma Rybiańska        
10)    Ryszard Skiba        
11)    Andrzej Tabor        
12)    Barbara Twardosz-Michniewska