UCHWAŁA NR 1/10

KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

§ 1.

 

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje się wyboru Pana Andrzeja Tabora na wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na 17 członków KSD obecnych było 12 co jest wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał.

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

1)    Gilbert Okulicz-Kozaryn
2)    Stanisław Dołęgowski
3)    Roman Lulis
4)    Michał Łapiński
5)    Maria Mleczko-Król
6)    Zenon Panicz
7)    Józef Pączek
8)    Dorota Przybyła
9)    Roma Rybiańska
10)    Ryszard Skiba
11)    Andrzej Tabor
12)    Barbara Twardosz-Michniewska