23-24 marca 2018 r. w Łodzi odbyła się narada skarbników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omawiano m.in. zagadnienia związane z realizacją budżetów okręgowych izb w 2017 r.  oraz umów o pracę i  umów cywilnoprawnych.

Prezes PIIB A. R.  Dobrucki wystosował 16 marca 2018 r. ponowne pismo  do  Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w sprawie zasygnalizowanych publicznie zmian prawnych mających na celu kolejną poprawę przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) w zakresie doprecyzowania przepisów umożlwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

14 marca br. w obradach Krajowej Rady PIIB wziął udział Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialny za budownictwo. Przedstawił plany rządu związane z budownictwem na najbliższe lata oraz odniósł się do współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

W ramach nowo tworzonej, bardziej przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami infrastruktury, Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczy w konsultacjach dotyczących opracowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury  poradnika w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

22-23 lutego br.. w Łodzi odbyła się II edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, której organizatorem była  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i firma Interservis – organizator XXV Łódzkich Targów Budownictwa INTERBUD 2018. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa.