16 lutego br. Andrzej R. Dobrucki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który odpowiedzialny jest  za nadzór nad budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

14 lutego br. obradowało Prezydium KR PIIB w Warszawie. Podczas obrad rozmawiano o Dniach Inżyniera Budownictwa podczas MTP Budma, przebiegu obwodowych zebrań wyborczych oraz działaniach dotyczących nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1, gdzie ma się mieścić  w przyszłości siedziba PIIB.

Rozpoczęcie Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (EYCE) w Polsce ogłosił Włodzimierz Szymczak, pełniący obowiązki prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – ECCE, podczas oficjalnego otwarcia II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na MTP Budma 2018.

Rozpoczęcie Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (EYCE) w Polsce ogłosił Włodzimierz Szymczak, pełniący obowiązki prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – ECCE, podczas oficjalnego otwarcia II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na MTP Budma 2018.

7 lutego br. Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem przedstawicieli PIIB, Sejmu, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich wydał wyrok, w którym uznał zasadność wniosku PIIB z dnia 18 marca 2015 r.