14 kwietnia br. odbyło się 5 zjazdów sprawozdawczo-wyborczych w kolejnych OIIB. Wybrano przewodniczących okręgowych rad  na kadencję 2018-2022 w: Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.

Przewodniczącym Okręgowej Rady Świętokrzyskiej OIIB   na lata 2018-2022 został ponownie Wojciech Płaza, natomiast w Wielkopolskiej OIIB funkcję przewodniczącego będzie pełnił Jerzy Stroński.

Nasza koleżanka – Teresa Jakutowicz, która związała swoje życie zawodowe ze środowiskiem budowlanym, potrzebuje naszej pomocy. Jest w trakcie długotrwałego leczenia onkologicznego. Pojawiła się szansa na wyleczenie, dzięki nowoczesnej, lecz kosztownej immunoterapii. Apelujemy, pomóż i przekaż 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym za 2017 r.

4 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2017 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

24 marca 2018 r. w Prószkowie k/Opola obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB na kadencją przypadającą na lata 2018-2022  wybrany został ponownie Adam Rak.