Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Finansowanie może zostać przeznaczone na usługi szkoleniowe, doradcze oraz studia dyplomowe. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Przedsiębiorstwo może otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 7 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.
 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

 

Operatorem, który jest odpowiedzialny za realizację dofinansowanych szkoleń w ramach I rundy konkursu na działania kompetencje dla sektora BUDOWNICTWA wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w budownictwie jest:

KDK Info Sp. z o.o.

ul. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow