30  maja 2018 r. odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięli także nowo wybrani, podczas tegorocznych okręgowych zjazdów, przewodniczący Okręgowych Rad PIIB.

17-18 maja br. odbyło się szkolenie sekretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur w Radziejowicach k/Warszawy. W czasie spotkania omówiono tematy ważne dla funkcjonowania sekretarzy i dyrektorów w realizacji zadań statutowych i wynikających z obowiązujących regulaminów.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju powołał Andrzeja Rocha Dobruckiego  w skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

18 maja 2018 r.  o godz. 10.00 we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju rozpoczęły się egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły 4839 kandydatów do egzaminu pisemnego.

16 maja 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Poświęcone było przede wszystkim  przygotowaniom do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.