W spotkaniu wzięli udział m.in.:  skarbnik Krajowej Rady PIIB Andrzej Jaworski i jego zastępca Dariusz Karolak, pracownicy działu księgowości Krajowego Biura PIIB  oraz przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa.

10 maja br., zanim rozpoczęła się  narada szkoleniowa,  jej uczestnicy   spotkali się  w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z kierownictwem Mazowieckiej OIIB. Z ramienia MOIIB udział wzięli m.in. Radosław Cichocki, zastępca przewodniczącego  Okręgowej Rady MOIIB i Michał Stępień, dyrektor biura.

W kolejnej części   szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z aktualnym  stanem przepisów finansowo-podatkowych. Temat ten omówił Marek Dobek.  Ze strony słuchaczy padały pytania dotyczące nowych zasad sporządzania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej oraz  problemów związanych  m.in. z koniecznością  podpisania przez cały zarząd kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUAP). Wątpliwości budziły również wymagane terminy sporządzenia (i podpisania) sprawozdania oraz jego zatwierdzenia.

O prawnych aspektach zasad gospodarki finansowej i działaniach skarbników okręgowych  izb referowała mec. Jolanta Szewczyk. Uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy  na temat kompetencji i zadań skarbnika. Dopytywali natomiast  o działalność Komisji Rewizyjnej i jej wpływ na funkcjonowanie okręgowej rady. W czasie dyskusji ustalono, że powinna ona doradzać radzie, a nie tylko ją rozliczać. Uczestników interesowała również prawna możliwość stworzenia Komisji rozjemczej, jako działalności gospodarczej na rzecz podmiotów budowlanych. Według mecenas J. Szewczyk  obecne przepisy ustawy nie zabraniają tego typu działalności doradczej.

 Następnego dnia naradę prowadził Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady PIIB. Omawiano m.in. realizacje budżetów okręgowych izb w 2018 r. Skarbnicy z poszczególnych izb mogli przedstawić wykonanie swoich budżetów oraz wyjaśnić problemy,  z jakimi spotykają się na co dzień.

Uczestnicy narady szkoleniowej wzięli też udział w wycieczce technicznej, podczas której zapoznali się z budową Varso Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej realizowanego w Warszawie. Ponadto obejrzeli Łazienki Królewskie i mogli przekonać się, jak kiedyś budowano.