Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji było zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.

 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 141/R/2017 z dnia 9.11.2017 r. powołała Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym zespołu został zastępca przewodniczącego Rady DOIIB – pan mgr inż. Rainer Bulla. 

  

W ramach obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała cykl imprez kulturalno-integracyjnych dla członków DOIIB pt. „DOLNY ŚLĄSK - SPACERY DO PRZESZŁOŚCI - HISTORIA PIĘKNA”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej - prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Cykl imprez został oficjalnie zgłoszony za pośrednictwem PIIB do Komitetu Organizacyjnego ECCE.

Wykaz wydarzeń integracyjno-kulturalnych zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa:

  1. SPACER PO WROCŁAWIU (12.05.2018 r.) - spacer po centrum miasta;
  2. WYCIECZKA DO WAŁBRZYCHA I ZAMKU KSIĄŻ  (26.05.2018 r.) - zwiedzanie;    
  3. WYCIECZKA DO DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW  (01.06.2018 r.) - zwiedzanie pałaców i ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej;
  4. WYCIECZKA DO LEGNICY  (09.06.2018 r.) - zwiedzanie;
  5. MOSTY  WROCŁAWIA  (16.06.2018 r.) -  rejs statkiem po Odrze – zwiedzanie Wrocławskiego Węzła Wodnego;
  6. SPOTKANIE W AULI POLITECHNIKI  WROCŁAWSKIEJ  (23.06.2018 r.)  - przegląd archiwalnych filmów o Wrocławiu i Dolnym Śląsku, koncert jazzowy;
  7. WYCIECZKA DO ŚWIDNICY I ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO (07.07.2018 r.) -  zwiedzanie;
  8. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZDJĘĆ MIECZYSŁAWA MICHALAKA (1-17.06.2018 r.)  - Dolny Śląsk i Wrocław.

 

Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ok. 500 osób.

Prezes PIIB A. R.  Dobrucki wystosował pismo do  Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w związku z propozycją zmian przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) w zakresie doprecyzowania przepisów umożlwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

17 stycznia br. Andrzej R. Dobrucki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

W dniach 30 stycznia - 2 lutego 2018 r. odbywają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. Po raz drugi będzie miało miejsce  Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury połączone z Dniami Inżyniera  Budownictwa, organizowanymi przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

11 stycznia br. Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki uczestniczył w debacie pt. Ustawa inwestycyjna, czyli kodeks budowlany w transzach, zorganizowanej przez  redakcję czasopisma "Rzeczpospolita", dział Nieruchomości podczas corocznego Spotkania Liderów Branży Nieruchomości.