20 marca 2019 r. odbyła się w Warszawie narada szkoleniowa Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i obsługi prawnej wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Naradę poprowadziła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator wraz z mec. Jolantą Szewczyk.

Celem narady było ujednolicenie podejmowanych czynności przez organ w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w sprawach z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.