Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do 31 marca 2019 r. zbierana jest ankieta dotycząca czasopisma „Inżynier Budownictwa”, która pozwoli ocenić, w jakiej wersji wolicie Państwo otrzymywać pismo: w wersji  gazety elektronicznej czy w wersji drukowanej.

Ankieta została wysłana w związku z pojawiającymi się wśród członków PIIB pytaniami, czy jest możliwość otrzymywania „Inżyniera Budownictwa” w wersji gazety elektronicznej zamiast w wersji drukowanej.

Ankieta dostępna jest w portalu PIIB pod adresem internetowym https://portal.piib.org.pl/

Brak odpowiedzi na ankietę oznaczać będzie, że nie jesteście Państwo  zainteresowani otrzymywaniem „Inżyniera Budownictwa” w wersji elektronicznej i będziecie otrzymywać „IB” w dotychczasowej wersji, tj. drukowanej.

Termin zbierania odpowiedzi: 31 marca 2019 r.