altNaradę otworzył Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Głos zabrał również Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który został zaproszony na obrady.

altSzkolenie rozpoczął radca prawny Krzysztof Zając tematem: „Ochrona danych osobowych w postępowaniu zawodowym i dyscyplinarnym członków samorządu zawodowego”. Wykład merytoryczny poprowadziła również mec. Jolanta Szewczyk.

Wykładowcy szczególną uwagę zwrócili na występujące błędy w postępowaniach dyscyplinarnych i zawodowych. Odbyła się wspólna dyskusja na temat, co należy poprawić w dotychczasowej działalności, aby takich sytuacji uniknąć.

altDrugi dzień spotkania poświęcony został warsztatom szkoleniowym w podziale na dwie grupy – sędziowie i rzecznicy. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach i  na bieżąco weryfikowali błędy.

altW trzeci dzień narady szkoleniowej zaplanowano  dokonanie podsumowania spotkania wraz z przedstawieniem wniosków. Mec. Krzysztof Zając zaprezentował opracowane wnioski. Na koniec obrad uczestnicy narady rozwiązali test wiedzy oraz wypełnili ankiety.