altO godz. 10.00 w całym kraju rozpoczął  się egzamin pisemny  na uprawnienia budowlane.  Jest to, po raz kolejny bardzo liczna sesja egzaminacyjna. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne zdecydowały o dopuszczeniu do testu ponad 4700 osób.

altDo wszystkich  okręgowych izb inżynierów budownictwa wniesiono łącznie ponad  3620 nowych wniosków o nadanie uprawnień oraz około 1010 osób  zainteresowanych jest zdawaniem poprawkowego egzaminu ustnego. Tak liczna grupa osób przystępująca do sesji egzaminacyjnej obejmuje zarówno osoby, które nie zdały w poprzednich sesjach testu lub egzaminu ustnego oraz grono kandydatów, którzy na swoją prośbę odroczyli termin egzaminu.

altNajwięcej chętnych, zainteresowanych przystąpieniem do XXXIII sesji egzaminacyjnej złożyło wnioski w Mazowieckiej (717), Śląskiej (531),  Małopolskiej (494), Wielkopolskiej (348), Pomorskiej (328) i Podkarpackiej (291)  OIIB.

Na potrzeby wiosennej j sesji egzaminacyjnej Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowała testy pisemne dla wszystkich specjalności, rodzajów i zakresów uprawnień budowlanych zgodnie ze specyfikacją przekazaną wcześniej  przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Najliczniej, jak co roku, oblegana jest  specjalność konstrukcyjno-budowlana.

altPo zdaniu pisemnej części egzaminu kandydaci przystępują do jego ustnej części.  Do egzaminu ustnego mogą przystąpić te osoby, które w teście uzyskały min. 75% poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu.

altWarto przypomnieć, że pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom!