I. Informacje

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, między innymi:
  1) posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości,
  2) prowadzeniem gospodarstwa domowego,
  3) posiadaniem zwierząt domowych (w tym psów),
  4) amatorskim uprawianiem sportów,

Ponadto:

 1. ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych za szkody wyrządzone przez ich małoletnie dzieci, w tym z winy umyślnej
 2. Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu w stosunku do Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność także w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
 1. Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00 złotych (słownie: milion złotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na wszystkich Ubezpieczonych łącznie
 2. Dokładny zakres został wskazany w Dziale IV Umowy generalnej
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
 3. Polisy:

Polisa na 2012
Polisa na 2013
Polisa na 2014
Polisa na 2015
Polisa na 2016
Polisa na 2017
Polisa na 2018
Polisa na 2019
Polisa na 2020
Polisa na 2021
Polisa na 2022
Polisa na 2023
Polisa na 2024

 

II. Procedura zgłaszania szkód.

III. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58