Uchwała Nr 7/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Jan Bobkiewicz,

2) Ewa Bosy,

3) Grzegorz Dubik,

4) Andrzej Falkowski,

5) Łukasz Gorgolewski,

6) Tomasz Grzeszczak,

7) Piotr Korczak,

8) Krystyna Korniak-Figa,

9) Tomasz Marcinowski,

10) Mieczysław Molencki,

11) Mariusz Okuń,

12) Janusz Szczepański,

13) Maria Świerczyńska,

14) Danuta Ulańska,

15) Marian Zdunek,

16) Marek Żółtkowski.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.