Uchwała Nr 6/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Wojciech Borzuchowski,

2) Marek Karnowski,

3) Daniel Kózka,

4) Andrzej Leniak,

5) Tadeusz Miksa,

6) Małgorzata Sławińska,

7) Renata Staszak,

8) Zenon Wośkowiak.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.